Back

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος:

    • Συλλέγει το ονοματεπώνυμο και email των χρηστών του ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών παρακολούθησης και επιμόρφωσης καθώς και η απολύτως απαραίτητη επικοινωνία με τον διαχειριστή για θέματα που αφορούν σε επίλυση αποριών, τεχνικών ζητημάτων ή ενημέρωσης για την επικαιροποίηση της πλατφόρμας.
    • Συλλέγει εθελοντικά το email των επισκετπών μέσω φόρμας εγγραφής για να προβάλλει τις υπηρεσίες του μέσω Newletter. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απεγγραφεί από το Newletter οποτεδήποτε είτε με αίτημα για χειροκίνητη διαγραφή στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κ. Ανδρέα Παπασταύρου στα στοιχεία επικοινωνίας: info@agronomist.gr ή +30-2109963962., είτε αυτοματοποιημένα πατώντας το κουμπί ΑΠΕΓΓΡΑΦΗ (unsubscribe) της φόρμας
    • Τηρεί αρχείο δραστηριότητας του χρήστη (ώρα εισόδου στην πλατφόρμα, ώρα εξόδου από την πλατφόρμα, χρόνος αναμονής στην πλατφόρμα, links που πατήθηκαν, ημέρα και ώρα πρώτης και τελευταίας πρόσβασης στην πλατφόρμα, προβολή πληροφοριών μαθημάτων). Η χρήση αυτών των πληροφοριών αξιοποιούνται για την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης, καθώς και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων-αποριών που αφορούν τους χρήστες.
    • Συλλέγει τηλεφωνικούς αριθμούς των χρηστών που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες τους με σκοπό να διευκολυνθεί η πιο άμεση επικοινωνία σε περίπτωση κάποιου τεχνικού προβλήματος (π.χ. αδυναμία πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες).
    • Συλλέγει τις διευθύνσεις IP των χρηστών για στατιστικούς λόγους.

Cookies


Δύο cookies χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν τον ιστοχώρο.

Το πιο βασικό είναι το cookie συνεδρίας, που συνήθως καλείται Session. Πρέπει να επιτρέψετε σ’ αυτό το cookie να παρέχει στον περιηγητή σας συνοχή και να διατηρεί τη σύνδεσή σας από σελίδα σε σελίδα. Όταν αποσυνδέεστε ή κλείνετε τον περιηγητή αυτό καταστρέφεται (και από τον περιηγητή και από τον εξυπηρετητή).

Το άλλο cookie υπάρχει απλά για ευκολία, συνήθως ονομάζεται ID. Απλώς θυμάται το δικό σας όνομα χρήστη όταν είστε μέσα στον περιηγητή. Αυτό σημαίνει πως όταν επιστρέφετε σ’ αυτόν τον ιστοχώρο, το πεδίο με το όνομα χρήστη στη σελίδα σύνδεσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο. Είναι ασφαλέστερο να αρνηθείτε αυτό το cookie – απλώς θα πρέπει να ξαναπληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη κάθε φορά που συνδέεστε.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τήρησης των δεδομένων των χρηστών είναι ο Ανδρέας Παπασταύρου και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: apapastavrou@agronomist.gr & +30-2109963962.

Η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ο χρήστης εγγεγραμμένος σε κάποιο σεμινάριο του agronomist.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Αν ο χρήστης μετά την συναίνεσή του για την συλλογή και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων επιθυμεί να υπαναχωρήσει και αρνηθεί τότε πρέπει να ενημερώσει στο email info@agronomist.gr.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει οριστικά τα προσωπικά δεδομένα του από την παρούσα πλατφόρμα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων των χρηστών κ.Ανδρέα Παπασταύρου στα στοιχεία επικοινωνίας: info@agronomist.gr ή +30-2109963962. Ο χρόνος απόκρισης δεν θα ξεπεράσει τις 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης πιστοποιητικού παρακολούθησης) θα ενημερώνεται πρότερα πριν τη διαγραφή ο ενδιαφερόμενος χρήστης.

Καταγραφή δεδομένων από τρίτα μέρη

Η αποστολή newsletter πραγματοποιείται με τη βοήθεια του παρόχου υπό την ονομασία MailChimp του οποίου μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου. Το Mailchimp συλλέγει πληροφορίες όπως: email, ip, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τοποθεσία, τύπος φυλλομετρητή. Η μη αποδοχή των όρων συλλογής email για σκοπούς διαφήμισης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε κατά την εγγραφή όπου ο χρήστης δεν πρέπει να τσεκάρει τη σχετική συναίνεση, είτε μεταγενέστερα στο σύνδεσμο που παρέχει το MailChimp κατά την αποστολή κάθε newsletter. Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει οποτεδήποτε τη συναίνεσή του για αποστολή newsletter είτε με γνωστοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κ. Ανδρέα Παπασταύρου στα στοιχεία επικοινωνίας: info@agronomist.gr ή +30-2109963962.

Κάποιες βιντεοδιαλέξεις είναι ενσωματωμένες σε πάροχο που μας προσφέρει τις υπηρεσίες του (τρίτο μέρος). Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας από το τρίτο μέρος, παρά μόνο γενικά στοιχεία τοποθεσίας. Είναι πιθανό να έχουμε ενσωματώσει ειδική εφαρμογή του τρίτου μέρους (API) με σκοπό τη δυνατότητα του χρήστη, επανεκκίνησης του βίντεο μετά το τελευταίο χρονικό σημείο κλεισίματος. Για τη σωστή εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου τρίτου μέρους είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το τρίτο μέρος.

Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα έχει ανατεθεί από το agronomist.gr στη VIVA PAYMENT SERVICES SA. Η VIVA PAYMENTS SERVICES SA παρέχει στο agronomist.gr το ονοματεπώνυμο και το email του χρήστη με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε πληρωμής με την αίτηση εγγραφής στον ιστότοπο. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τηρεί η VIVA PAYMENTS SERVICES SA συνιστά συμφωνία μεταξύ του τρίτου μέρους και του χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει το agronomist.gr. Οι όροι χρήσης της VIVA PAYMENTS SERVICES SA φαίνονται στο άρθρο.

Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών διευκολύνεται μέσω της εταιρείας Paypal που μας παρέχει ειδική εφαρμογή πληρωμών. Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου της Paypal, για την ορθή εφαρμογή της οποίας υπεύθυνη είναι η εταιρεία Paypal. Η Paypal παραχωρεί στο agronomist.gr στοιχεία, όπως email, ονοματεπώνυμο κατόχου λογαριασμού Paypal και στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Το agronomist.gr χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και πρόσβαση στις υπηρεσίες του και για στατιστικούς λόγους.

To agronomist.gr έχει ενσωματώσει στον ιστότοπο εφαρμογή καταγραφής συμπεριφοράς των χρηστών μέσω του Google analytics.Αυτό σημαίνει ότι το agronomist.gr είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία που αφορούν τοποθεσία, φύλο, ip, συσκευή, λειτουργικό σύστημα, λέξεις κλειδιά κοκ που συλλέγει η Google. Διαβάστε περισσότερα στον ιστότοπο της Google στο άρθρο . Ο λόγος που έχουμε ενσωματώσει την ειδική αυτή εφαρμογή είναι για να καταλάβουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα.

Το agronomist.gr διαθέτει επαγγελματική σελίδα στο Facebook μέσω της οποίας διαφημίζουμε τις υπηρεσίες μας. Η επίσκεψη στη σελίδα μας στο Facebook σημαίνει ότι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους και καμία ευθύνη δεν φέρουμε για την ορθή εφαρμογή της. Το Facebook μας βοηθάει ανώνυμα να προσαρμόζουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες ανάλογα τις προτιμήσεις των χρηστών του και να εστιάζουμε το καταναλωτικό κοινό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το agronomist.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του agronomist.gr.